Solgläntans Waldorfförskola är ett av Göteborgs äldsta fortfarande verksamma föräldrakooperativ, grundat 1982.

Förskolan har två avdelningar med totalt ca 25 barn. I småbarnsgruppen går barnen tills det år barnet fyller fyra. I storbarnsgruppen går barnet tills det börjar i skolan.