Om Solgläntans WaldorfförskolaFöräldrakooperativet
Solgläntan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ideell förening. Medlemmar är alla som har sitt barn på förskolan och personalen som jobbar där.

Föräldrainsatser

På en föräldrakooperativ förskola räcker det inte att betala in månadsavgiften och att lämna/hämta sitt barn på utsatt tid – det krävs en hel del föräldramedverkan för att verksamheten ska fungera. Den pedagogiska verksamheten sköter anställd personal, alla andra praktiska och administrativa uppgifter sköts av oss föräldrar, arbetsuppgifter som fördelas mellan föräldrarna i samband med val vid årsmöte/stormöte. Förutom styrelsen, med sina olika poster, finns det bl.a. en inköpsansvarig för mat, städansvarig, vaktmästare, gårds- och växtansvarig mm.

Vi lär känna varandra och alla barnen, deltar i barnens vardag och har inflytande över förskolemiljön. Detta gör att alla känner sig som hemma när en kommer till Solgläntan.

Arbetslördagar & föräldramöten
Arbetslördagar anordnas två gånger varje termin då alla familjer ska närvara och hjälpa till med diverse göromål. Det är en rolig dag där föräldrar och barn är delaktiga i olika projekt och äter god mat tillsammans. Föräldramöten hålls ca två gånger per termin. Det finns ett städschema för varje barngrupp. En har ca tre städveckor per termin och städar på onsdagar och under helgen.

Avgifter
Solgläntan använder sig av Göteborgs maxtaxemodell och en inkomstredovisning skickas in till kassören i början på varje termin och vid ändringar. Skickas ingen inkomstredovisning in vid början av varje termin får en betala maxavgiften. Avgiften betalas i förskott till Solgläntans bankgiro. Juli månad är avgiftsfri.

Uppsägning
Två månaders uppsägningstid gäller för barnets förskoleplats. Under dessa två månader betalar ni föräldraavgift som vanligt.