Gårdsgruppen

Syftet med gruppen är att vara ansvariga för utemiljön på Solgläntan (förutom växter/rabatter). Detta innebär att ha överblick över vad som behöver göras och när. Gruppen ska upprätta en 3-5 årsplan samt lägga budgetförslag i samråd med stryrelse/kassör.  Ett årshjul kan vara ett bra sätt att få överblick och kontinuitet.

Gårdsgruppen är i första hand en planeringsgrupp som ska nyttja arbetskraft på arbetslördagar. Stora projekt kan bli samarbeten utöver arbetslördagar då gruppen frågar efter extra arbetskraft.

Gruppen ansvarar för att det material som behövs finns tillgängligt, och kommunicerar med vaktmästargrupp, trädgårdsgrupp och arbetslördagsgrupp vid behov.

Gruppen kan också få i uppdrag av kollegiet/ styrelsen att arbeta fram förslag på nybyggnation (design, material och kostnad).

Gällande planering av utemiljön så krävs viss dialog med kollegiet och trädgårdsgruppen.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet vad som ska göras.