Om kooperativet

Barngrupper

Vi har två grupper, som i sin tur är uppdelade i två mindre grupper:

Lillgruppen för barn i åldrarna 1-2 år.
I denna grupp är öppettiderna 7-15.30.

Syskongruppen för barn i åldrarna 3-5 år.
I denna grupp är öppettiderna 7-17.
Mellan kl 7-8 är grupperna tillsammans.
Solgläntan har stängt juli månad samt 1-2 studiedagar/termin.

Mat

Vi serverar lakto-ovo-vegetarisk mat som tillagas i vårt eget kök, på
ekologiska och biodynamiska råvaror. Lunch serveras varje dag runt 11.30. För de barn som är kvar på eftermiddagen serveras mellanmål ca 14.00.

Möten

Föräldramöten ca 2 gånger per termin.

Utvecklingssamtal sker varje år enskilt med varje familj och en/flera pedagoger.

Förskolans rytm

Rytmen på förskolan är väl genomtänkt och en grund till att barnen ska känna sig trygga hos oss. Att känna igen sig i dagen, veckan och året ger en stabilitet som är välgörande för barnet.

Veckorytm

Under veckans gång tar vi hand om vår omgivning och utför olika vardagssysslor omkring eller tillsammans med barnen. Vi fröknar är förebilder för barnen och strävar efter att arbeta med värme, närvaro och tydlighet. Varje veckodag har också en särskild syssla:

 • Måndag: Promenad/Arbeta med bivax
 • Tisdag: Handarbete
 • Onsdag: Målning/ritning/kökssysslor
 • Torsdag: Bakning
 • Fredag: Hushållssysslor

Dagsrytm

Viktiga tider att ta hänsyn till under dagen:

 • 7.00 Solgläntan öppnar. De barn som börjar kl 7.00 – 8.00 tar vi emot i Smörblomman.
 • 7.30 – 8.00 Grötfrukost gemensamt i Smörblomman. Mellan kl 7.30 – 7.45 hålls dörren stängd för en lugn frukoststund.
 • 8.00 Vi delar in oss i grupperna, Äppelblomman, Smörblomman och Ringblomman. De barn som börjar kl 8.00 – 8.30 tar vi emot i respektive grupp. Lekstund inne.
 • Ca 9.45 Samling, fruktstund
 • 10.00 Utelek
 • 11.15 Lunch
 • 12.00 Sagostund och vila
 • 13.00 Fri lek inne/ute
 • 14.00 Mellanmål. Vi vill att ni föräldrar väntar i hallen tills vi är färdiga med mellanmålet innan ni hämtar era barn.
 • Fri lek inne/ute
 • 15.30 Ringblomman stänger för dagen
 • 17.00 Solgläntan stänger för dagen

Promenad

Vi inleder varje vecka med en gemensam promenad på måndagen. Då går all personal och alla barn tillsammans till vår skogsdunge. Där har vi samling, fruktstund och lek. Vi går från Solgläntan kl 8.45 och är tillbaka till lunch kl 11.15. Föräldrar måste se till att barnen har skor och kläder efter väder.

Månadsavgift

Månadsavgiften för förskoleplats är i enlighet med Göteborgs kommuns maxtaxamodell. Avgiften betalas 11 månader per år. Juli månad är avgiftsfri. Avgiften baseras på hushållets inkomst där barnet är skrivet, av ålder samt av ordning i eventuell syskonskara (med reservation för regelförändringar från Göteborgs kommun).
Då vårdnadshavarnas sammanlagda inkomst understiger bruttomånadsinkomsten 47490 kr följer en lägre avgiftsnivå. Meddela kassören via de blanketter som delas ut i början på varje termin. Inkomstuppgifter är sekretesskyddade. Mer information följer med separat.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig med yngre syskon, får barnen vara på förskolan under begränsad tid. Du betalar då en lägre avgift. Om du är föräldraledig får ditt barn vara på förskola 15 timmar per vecka. För barn i åldern ett till två år betalar du då halv avgift. För barn i åldern tre till fem år betalar du ingen avgift i september-maj, men i juni och augusti betalar du halv avgift. Om du är arbetssökande kan du välja om ditt barn ska vara på förskolan 15 timmar per vecka eller 25 timmar per vecka. Avgiften baseras på hur många timmar du väljer. För barn i ålder ett till två år betalar du halv avgift för 15 timmar och hel avgift för 25 timmar.

Från och med augusti det år ditt barn fyller 3 år betalar du ingen avgift från september till maj, men i juni och augusti betalar du halva avgiften.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden på Solgläntan är två månader, under tiden betalas avgiften som vanligt. Alla hushåll får en omgång nycklar. De behövs när ni till exempel ska städa.

Intagning av barn

På Solgläntan gäller syskonförtur. För att syskonförturen ska
gälla ska anmälan vara inne senast 6 månader efter att barnet är fött.