Trivselgruppen

Trivselgruppen ska jobba för en trevlig och inkluderande miljö på Solgläntan och skapa tillfälle för alla att umgås för att stärka Solgläntan som förening.

Gruppen ska bjuda in till lämplig tillställning/fest/aktivitet/samvaro i syfte att umgås med eller utan barn en till två gånger per termin (förslag är ex. picknick eller korvgrillning efter en arbetslördag).

Dessa träffar är frivilliga och alltså finns inga pengar från verksamheten utan syftet är själva inbjudan och möjligheten att träffas. Gruppen kan söka om pengar hos styrelsen om något väldigt angeläget dyker upp.

Prata med kollegiets kontaktperson vid behov.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet vad som ska göras.