Solgläntans Waldorfförskola

Solgläntans Waldorfförskola är ett föräldrakooperativ som startades av lärare och föräldrar våren 1981 och drivs som en medlemsförening. Som medlem i föreningen räknas den förälder med minst ett barn på Solgläntan. Förutom föräldrar är även ordinarie personal medlemmar i föreningen.

Vad följer av medlemskapet?

En dag i veckan lagar föräldrarna mat på Solgläntan.

Köksansvaret är fördelat på föräldrarna enligt schema. Varje familj lagar mat ca en gång per termin.

Arbetslördagar är Solgläntans namn på de lördagar då föräldrar träffas för att sköta om underhåll på hus, trädgård, inredning och inventarier. Vi har två arbetslördagar per termin. Närvaro är obligatorisk.

Föräldrar ansvarar för städningen på Solgläntan. Enligt schema tilldelas varje familj städveckor. På sin städvecka ser man till att tilldelade områden blir städade enligt gällande städschema. Det brukar röra sig om tre städveckor per termin. Utöver dessa ingår även en städuppgift under sommarens storstädning.

Varje vårdnadshavare ingår också i en arbetsgrupp. Arbetsgrupperna ser lite olika ut men kan handla om allt från inköp till vaktmästeri eller trädgårdsansvar.

Familjerna ser själva till att grupperna sköts.

Hur ställer jag mitt barn i kö?

Ladda ner blanketten och följ instruktionerna i dokumentet för att lämna in en intresseanmälan.

Blankett för intresseanmälan

Kontakt

Adress
Solgläntans Waldorfförskola
Uddeholmsgatan 5F
416 75 Göteborg

Telefon
076 – 220 81 84
031 – 84 20 89

E-post
info@solglantansforskola.se
rektor@solglantansforskola.se
styrelsen@solglantansforskola.se