Solgläntan

Waldorfförskolan Solgläntan är ett föräldrakooperativ som startade våren 1981.

Vi är en liten förskola med 3 avdelningar, en stor trädgård, ett eget kök och engagerad personal. Förskolan präglas av en varm och personlig atmosfär, något som följer av ett tätt samarbete mellan föräldrar och personal i handgripliga arbete i verksamheten.

Merparten av våra pedagoger är utbildade waldorfförskollärare eller är under utbildning.

Då vi är en waldorfförskola leker våra barn med leksaker av naturmaterial, äter vegetariskt och ekologiskt.
Eftersom vi också använder endast miljövänliga och naturliga medel för hygien, städ och tvätt är Solgläntan därmed en giftfri förskola.

Äppelblomman är vår avdelning för de lite äldre barnen 3 ½-5 år. I den åldern frodas leken. Gruppen är lite större till antalet barn då de interagerar mer med varandra och har glädje av gruppdynamiken som uppstår.

I Ringblomman & Smörblomman går de allra yngsta barnen 1-3 ½ år. För dessa små barn är Solgläntan det allra första mötet med världen utanför familjen och vi anpassar våra dagar efter deras behov av trygghet och närhet. Kontinuitet och anknytning är viktiga ledord för oss när vi gestaltar verksamheten i småbarnsgrupperna.

Intagning sker läsårsvis med start i augusti. Du kan läsa mer om hur du ställer ditt barn i kö under kontakt och intresseanmälan.

Följ vår dagliga verksamhet på Instagram.

Läs resultatet i föräldraenkäten 2023 för Solgläntans Waldorfförskola.