Om pedagogiken

Waldorfpedagogiken vilar på en antroposofisk livssyn. Antroposofi betyder människovisdom. Man ser människans utveckling i sjuårsperioder, varav de första sju barnaåren ges stor betydelse. Genom skapande lek utvecklar barnen samarbetsförmåga, empati och begrepp som blir till en rik källa att ösa ur för resten av livet. Målsättningen i förskolan är att ge barnen rätt att få vara barn och att få uppleva en trygg barndom, att få mogna i sin egen takt för att så småningom ta del av vuxenvärlden med allt vad det innebär.

Barnet
”Ta emot det i vördnad. Fostra det i kärlek.
Låt det gå i frihet” – Rudolf Steiner

Förskolebarnet

Det lilla barnet är helt ”öppet” för sin omvärld och har ett instinktivt förtroende till vuxenvärlden vilket tar sig uttryck i viljan och förmåga att efterhärma. Waldorfförskolan fäster därför stort avseende vid barns förmåga till efterhärmning. All den vuxnes verksamhet såsom matlagning, hantverk, berättande, dockspel, sång och musik syftar till att ge barnen rika tillfällen till detta. Inte bara människorna omkring barnen, utan även miljön gör starkt intryck. En hemlik miljö, med varma färger och naturmaterial ger äkta sinnesupplevelser utan att vara påträngande. Skapande lek som sker ur egna initiativ med hjälp av enkla material såsom tyger, klossar, snören, bänkar osv ger näring till barnens fantasi och leklust. Barnens förtroende till yttervärlden stärks genom den dagliga rytmen och kontinuiteten som präglar förskolan. Under dagen växlar man mellan fri lek och samling med små berättelser, fingerlekar, rim och ramsor. Även veckans och årets rytm avspeglar sig i fester, sånger och berättelser. I allt det man väljer att göra med och inför barnen, försöker waldorfförskolläraren att skänka barnen ett innerligt och vördnadsfullt förhållande till vår jord och allt det förunderliga som finns där.

I leken bearbetar barnen sina upplevelser och integrerar essensen av sina erfarenheter med sitt väsen. Låter vi barn leka och ger dem tid och rum för sin lek, ger vi dem tillåtelse att utveckla de förmågor de behöver för att möta sin framtid.

Naturen

Med kläder efter väder får barnen varje dag året runt uppleva och se årstiderna växla i vår trädgård. Här finns gott om plats för spring och lek för alla. Klättra i äppelträdet eller segla iväg i vår båt. Gräva i stora sandlådan eller kratta löv tillsammans med en vuxen. Samarbeten uppstår som i att bygga upp en koja gemensamt, ett rum att gå in i – en viktig lek för det växande barnet där hen skapar rum i sig själv, för sig själv, som är grunden för trygghet och självkänsla.

​Hur stort är inte miraklet i att så ett frö som sedan växer upp? Att se bär mogna i solens ljus innan man får plocka av dem från sin plats på kvisten och stoppa in dem i munnen.

Genom att integrera odlingen i pedagogiken skapar vi sammanhållning och delaktighet mellan barn, vuxna och naturen. Vi ser hur det vi sår i jorden växer upp, mognar och skördas. Vi smyckar borden med blommorna som växer i vår trädgård. På hösten gör vi äppelringar som hängs på tork för att sen åtnjutas under vintern. 

Det är viktigt att barnen får möta vuxna som är aktivt verksamma i livet och samhället. I trädgården möter barnen vuxna som arbetar med jorden.

Köket & maten

Vi serverar lakto-ovo-vegetarisk mat efter säsong. Allting tillagas från grunden i vårt eget kök, på ekologiska och biodynamiska råvaror. Huset fylls med dofter av nygräddat och nylagat. 

Veckomenyn är densamma under längre perioder och byts ut efter årstiderna. För barnen är det en trygghet att veta vad som serveras och det blir ett sätt att orientera sig i tiden, bland veckodagarna.