Kontakt och intresseanmälan

Kontakt

Adress
Solgläntans Waldorfförskola
Uddeholmsgatan 5F
416 75 Göteborg

Telefon
070 – 184 20 89
Rektor: 070-180 52 96

E-post
info@solglantansforskola.se
rektor@solglantansforskola.se
styrelsen@solglantansforskola.se

Intresseanmälan

Ladda ner blanketten och följ instruktionerna i dokumentet för att lämna in en intresseanmälan.

Blankett för intresseanmälan

Syskonförtur

På Solgläntan gäller syskonförtur. För att syskonförturen ska
gälla ska anmälan vara inne senast 6 månader efter att barnet är fött.

Månadsavgift

Månadsavgiften för förskoleplats är i enlighet med Göteborgs kommuns maxtaxamodell, se mer information.

Betalningen sker till Solgläntans plusgirokonto: 985367-2. Märk betalningen “BARNETS NAMN, MÅNAD”.  Om ni vill skapa en stående överföring, märk betalningen endast med barnets namn.

Uppsägningstid

Uppsägningstiden på Solgläntan är två månader, under tiden betalas avgiften som vanligt. Alla hushåll får en omgång nycklar. De behövs när ni till exempel ska städa.