Om kooperativet

Solgläntan är ett föräldrakooperativ som drivs som en medlemsförening. Medlemskapet bygger på ett aktivt deltagande.

En dag i veckan lagar föräldrarna mat på Solgläntan.

Köksansvaret är fördelat på föräldrarna enligt schema. Varje familj lagar mat ca en gång per termin.

Arbetslördagar är Solgläntans namn på de lördagar då föräldrar träffas för att sköta om underhåll på hus, trädgård, inredning och inventarier. Vi har två arbetslördagar per termin. Närvaro är obligatorisk.

Föräldrar ansvarar för städningen på Solgläntan. Enligt schema tilldelas varje familj städveckor. På sin städvecka ser man till att tilldelade områden blir städade enligt gällande städschema. Det brukar röra sig om tre städveckor per termin. Utöver dessa ingår även en städuppgift under sommarens storstädning.

Varje vårdnadshavare ingår också i en arbetsgrupp. Arbetsgrupperna ser lite olika ut men kan handla om allt från inköp till vaktmästeri eller trädgårdsansvar.

Familjerna ser själva till att grupperna sköts.

När du väljer att tacka ja till erbjuden förskoleplats på Solgläntan förbinder du dig därmed till allt vad det innebär att vara medlem i föreningen.