Ansvariga för arbetsgrupper och faddrar

Arbetsgrupper

Fördela alla föräldrar i arbetsgrupper vid terminsstart på hösten, i samarbete med kontaktperson från kollegiet. Så tidigt som möjligt pga den första arbetslördagen. Det är lämpligt om den som har detta uppdraget har god inblick i föreningen.

Ansvarsområdena ska fördelas per förälder, inte per familj.

Ordförande, kassör, sekreterare, ekonomiassistent och personalansvarig i styrelsen är befriade från arbetsgrupp.

I ansvaret ingår också att hitta lösningar på ev. problem som dyker upp i grupperna under året.

Se över och uppdatera gruppbeskrivningarna vid behov.

Faddrar

Ansvaret går ut på att se till att nya familjer får en fadderfamilj när barnet börjar på Solgläntan. Syftet är att underlätta för den nya familjen att komma in i rutiner och att snabbare lära känna andra på Solgläntan.

Utse faddrar till nya familjer och se till att fadderrutiner följs och att dessa uppdateras vid behov tillsammans med kontaktperson från kollegiet.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.