Arbetslördagsgruppen

Syftet med gruppen är att organisera genomförandet av arbetslördagarna.

Gruppens uppgift är att planera, samordna och organisera arbetslördagar. Det är oftast 4 tillfällen per år. 

Att planera en arbetslördag innebär att, i god tid före, ta reda på vad som behöver göras/fixas i huset och på gården. Samla in uppgifter från gårdsgruppen, trädgårdsgruppen och vaktmästargruppen, samt från kollegiet. Förbereda respektive grupp inför den kommande arbetslördagen.

Skicka ut information och meddela att vi inte tar med barnen till arbetslördagarna. Trivselgruppen kommer anordna någon aktivitet i samband med vissa arbetslördagar, där barnen är välkomna.

Tid för arbetslördagarna är 9.30 – 15.

Se till att det finns material så uppgifterna är möjliga att utföra. Vid inköp och större projekt behöver man stämma av med kassören.

På arbetslördagen:

Gruppen välkomnar alla och går igenom vad som ska göras under dagen. Det är bra att ha en lista där alla skriver upp sig på en uppgift. Skriv upp vilka föräldrar som närvarade. Efter arbetslördagen ska gruppen se till att de som inte kunde närvara får restuppgifter.

Lunchgruppen:

ansvarar för att laga lunch på arbetslördagar. Gruppen delar själva upp arbetet på lämpligt sätt. Planering och vissa inköp kan ingå, prata med Jeanette i förväg.

Om lunchgruppen behöver förstärkning går det bra att skriva upp ”hjälp i köket” som en uppgift under arbetslördagen.

Gruppen behöver upprätta ett årshjul för överblick och kontinuitet.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till grupperna och se till att alla vet vad som ska göras.