Föräldrarådet

Det är viktigt för oss på Solgläntans Waldorfförskola att ha ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Vi vill att ni ska ha möjlighet att vara med och påverka verksamheten.

En del av detta är föräldrarådet; där vi tar upp aktuella frågor från förskolans verksamhet, barnens och föräldrars frågor. Som representant för föräldrarådet är man en länk mellan sin avdelning och föräldrarådet.

Föräldrarådsrepresentanter

Två förälder från varje avdelning, biträdande rektor och rektor.

Syfte

Att genom ett bra samarbete mellan förskola och hem skapa den bästa möjliga grogrunden för barnen.

Att föräldrar skall vara delaktiga i verksamheten och barnens vardag på förskolan.

Att föräldrarådet ska fungera som en informationslänk till de övriga föräldrarna.

Uppgift

Att som representant samla in information/synpunkter/frågor kring dagens ämne från de andra föräldrarna och lyfta dessa ur ett föräldraperspektiv.

Se till att de andra föräldrarna får protokoll från alla möten.

Föräldrarådsmöten

 • Föräldrarådet träffas 1 gång per termin.
 • Förskolan ser till att nya föräldrarepresentanter utses varje höstterminen på föräldramöte.
 • Det finns en stående dagordning.
 • Mötena sammankallas minst en vecka i förväg.
 • Protokoll mailas ut till alla föräldrar senast 2 veckor efter mötet.
 • Detta dokument revideras på läsårets första föräldraråd. 

Stående dagordning

 • Presentation
 • Senaste protokoll gås igenom
 • Information från avdelningarna
 • Rektor informerar
 • Dagens ämne    
 • Övriga frågor