Gräsklippningsgruppen

Gruppens ansvarsområde är att klippa och trimma gräset under hela gräsklippningssäsongen. Lämpligt start- och slutdatum för gräsklippningssäsongen styrs av vädret, men brukar infalla i början av maj respektive oktober.

Gruppen börjar med att göra upp ett schema där klippningarna delas upp mellan de föräldrar som är med i gruppen och ser till att alla vet var gräsklippare, trimmer och bensin finns, och hur dessa ska användas. Gruppen ska upprätta ett årshjul för överblick och kontinuitet.

Gräset ska klippas ungefär en gång per vecka. Gräset växer fortare i början av säsongen. Var noga med att schamalägg klippning samt att meddela om man inte har möjlighet att klippa. Detta gäller även och kanske framförallt under sommaren då många är bortresta. 

Gården, framsidan och lillgården ska klippas, men kullen kan få vara mer som en äng. Delar som är svåra att komma åt med gräsklippare ska trimmas istället. 

Gruppen har ansvar för att köpa bensin och grejer som blir aktuella, ex. inköp av ny gräsklippare om det behövs. Ev. underhåll av gräsklippare och trimmer ligger på gruppen. Kassör ska tillfrågas före inköp.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet vad som ska göras och var saker finns osv.