Inköpsgruppen

På uppdrag av kollegiet ansvarar inköpsgruppen för inköp. Förfrågningarna ska endast komma från personal eller styrelse.

Gruppen lämnar in kvitton till ekonomiassistenten. 

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet vad som ska göras och var saker finns osv.