IT-gruppen

Denna gruppen ansvarar för allt som rör dator, skrivare och internetuppkoppling.

Det finns ett stort behov av IT-support på Solgläntan. Både gällande strukturering av filer, backup-er, och rådgivning. Samt inköp av bläck/toner till skrivaren.

Hemsideansvarig ansvarar för Solgläntans hemsida. Hemsidan ska uppdateras vid behov. Den ansvarige och kollegiet bestämmer tillsammans om någonting ska förändras, förbättras osv. Kom gärna med förslag.

Mailadresser och mailgrupper: Ansvarar för Solgläntans mailadresser och mailgrupper, och uppdaterar dessa vid behov.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet vad som ska göras och var saker finns osv.