Listansvarig

Lämpligt att någon som är med i styrelsen har ansvar för listorna, för att man behöver ha kännedom om barnen, familjerna och verksamheten.

Den ansvarige ska upprätta listor för fördelning av städning och kökstjänst mellan föräldrarna. Samt att uppdatera listan för kontaktuppgifter vid behov. 

Inför varje ny termin sammanställs städlista, kökdagslista och kontaktlista. Dessa skickas sedan ut till alla medlemmar via mejl och skrivs ut till kollegiet.

Städlista – Alla föräldrar som ska städa, fördelas över terminen. I möjligaste mån ska man få städa i den grupp där man har sitt eller sina barn. Städning sker tisdag och helg, man har en vecka i taget. Familjer med endast en vårdnadshavare städar hälften så mycket som familjer med två vårdnadshavare. Torsdagsstäd fördelas också, men blir på annan vecka än städveckan.

Köksdagslista – Varje fredag ska en förälder laga mat. Det blir ca en gång varje termin för en familj.

Kontaktlista – Sammanställa alla familjers adresser och kontaktuppgifter på en lista. Uppdatera denna vid behov. Höst- och ev. vårtermin. Informera om att om någon flyttar ska de kontakta listansvarig. Information om nya barn ger kollegiet. Gruppen behöver ha kontakt med IT/hemsidegruppen för att förmedla nya e-postadresser att lägga in i mail-systemet. 

Familjer där en förälder är ledamot i styrelsen är befriade från städning. Ordförande och kassör är även befriade från kökstjänst.