Mattgruppen

Mattgruppen ansvarar för att vädra o piska mattor en gång i månaden. Det gäller de stora mattorna inne på avdelningarna. Mattor i hallarna och trasmattor tas om hand av städansvarig som vanligt.

Om det passar tidsmässigt så kan detta göras på arbetslördagarna, men det är mattgruppen som ansvarar för att det blir gjort.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Prata med kollegiets kontaktperson vid behov.