Medlems och engagemangsgruppen

Medlems och engagemang(trivsel) gruppen ska ansvara för att ta emot, uppmärksamma/lyfta föreningsfrågor som riktas till styrelsen. Utrymme ges till att rikta kraft i frågor som berör Solgläntan som förening och uppmärksamma medlemmars arbetsinsatser. Gruppen ska ta ansvar för att arbeta med riktade insatser för att öka engagemang/entusiasmera medlemmar.  Möjlighet till att forma Medlems och engagemang(trivsel) gruppen syfte och roll är stor och det är ansvariga medlemmar som driver och formar gruppen framåt.  

Gruppen ska jobba för en trevlig och inkluderande miljö på Solgläntan och  skapa tillfälle för alla att umgås för att stärka Solgläntan som förening. Detta kan göras genom att bjuda in till lämplig tillställning/fest/aktivitet/samvaro i syfte att umgås med eller utan barn en till två gånger per termin. Dessa träffar är frivilliga och alltså finns inga pengar från verksamheten utan syftet är själva inbjudan och möjligheten att träffas. Om gruppen planerar aktiviteter är det viktigt att dessa har en tydlig Waldorfförankring och inte går stick i stäv med den värdegrund som waldorfpedagogiken vilar på. Gruppen kan söka om pengar hos styrelsen om något väldigt angeläget dyker upp.  

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet vad som ska göras.