Städgruppen

Gruppen ansvarar för att organisera städningen på Solgläntan. Där ingår inköp av städmaterial, hålla ordning i städförrådet och städning av städförrådet. 

Uppdatera städinstruktionerna om det behövs, och förtydliga listorna vi behov. Man kan behöva informera om att man under vissa perioder måste städa extra noga, ex på vintersäsongen när sjukdomar härjar.

Gruppen ska upprätta ett årshjul för överblick och kontinuitet.

Gruppen ska också tilldela sommaruppgifter till alla familjer. Prata med kollegiet om detta.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet vad som ska göras och var saker finns osv.