Stipendiegruppen

VILANDE – OBS – VILANDE

Stipendiegruppen ska söka stipendier för större projekt på Solgläntan.

Prata med kollegiets kontaktperson.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya föräldrar till gruppen.