Trädgård och gårdsgruppen

Trädgård och gårdsansvariga har ansvar för utemiljön på Solgläntan däribland trädgårdens rabatter, odlingar, buskar och träd mm. En del av arbetet med odlingar och rabatter är integrerat i verksamheten med barnen, så gruppen behöver hålla kontakt med personalen ang. vad som ska göras av gruppen respektive personal med barn.

Rabatter behöver rensas och skötas om. Dela perenner och plantera nytt när det behövs. Det finns en del nässlor på gården och dem behöver rensas löpande. 

Det är bra om gruppen har en långsiktig plan med trädgården, gärna en 3-5 årsplan. Gruppen ska upprätta ett årshjul för överblick och kontinuitet. Om ett större projekt behöver drivas (t ex nytt staket, kan ett budgetförslag göras i samråd med kassör/styrelse. Stora projekt kan bli samarbeten utöver arbetslördagar då gruppen frågar efter extra arbetskraft.

Träd och buskar ska tas om hand vid behov.

Ansvar för kompost.  Vi har en ny kompost med tre fack. Tanken är att vi inte ska behöva köra bort växtmaterial från gården. Gruppen behöver tänka ut en smart uppdelning och märka facken med skyltar så att det blir tydligt. 

Gruppen ansvarar för inköp av material/redskap som behövs och växtmaterial. För att hålla nere kostnader så är det bra om folk vill skänka växter från sina egna trädgårdar och föröka det som redan finns. Fråga gärna Bostadsbolaget om de har växter över. Vi har fått från dom förut.

Gruppen har även ansvar för att hålla ordning bland trädgårdsverktygen, fixa om något går sönder osv.

Trädgårdsgruppen ska ha kontakt med arbetslördagsgruppen/kollegiet inför arbetslördagar, för att förmedla vad som behöver göras på gården.

För planering av gården, kommunicera med kollegiet, där också uppdrag kan ges såsom nybyggnationer.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet vad som ska göras och var saker finns osv.