Vaktmästargruppen

Vaktmästargruppen tar hand om löpande underhåll i huset. De ansvarige behöver ibland rycka in på kort varsel, om något exempelvis har gått sönder.

Numera består vaktmästargruppen av tre personer. När akut hjälp behövs är det lämpligt att kollegiet ringer en i gruppen, och om den personen inte har möjlighet att rycka in, så ringer den en av de andra osv. 

Gruppen behöver upprätta en 3-5 årsplan, och ett årshjul för överblick och kontinuitet.

Alla grupper ska bidra till årsberättelsen genom att skriva några rader om vad gruppen har gjort under året. Detta ska lämnas in i februari-mars.

Välkomna nya familjer till gruppen och se till att alla vet var saker finns osv.